Členové

Členové  jednotky

  David Trsek

Velitel jednotky

    Tomáš Augusta

      Zástupce velitele

 

Ivan Bodnár

Velitel družstva

Jakub Kestler

Velitel družstva

Jiří Ševčík

Velitel družstva

 

Lukáš Kubík

Technik

   
Josef Kestler

Strojník

Roman Pašek

Strojník

Ervín Vítek

Strojník

Martin Kašpar

Strojník

Martin Slapnička

Strojník

Petr Kovář

Hasič

Jan Engel st.

Hasič

Jan Engel ml.

Hasič

Jan Šandara

Hasič

Filip Nováček

Hasič

Ludvík Polata

Hasič

Ladislav Černý

Hasič

Členové Výboru

 

 

František Ruml

Starosta sboru

David Trsek

Velitel jednotky

 
 

Ervín Vítek

Náměstek starosty

Jitka Rumlová

Jednatel

 

Lukáš Kubík

Vedoucí mládeže

Martin Kašpar

Hospodář

  

Tomáš Augusta

Člen výboru

 

Kontrolní/revizní rada

    

 

Hana Augustová

Předsedkyně

 

    

 

 

 

Václava Kubíková Ježková

Kontrolní/revizní rada

Martina Kestlerová

Kontrolní/revizní rada