Vánoce bez požárů

Vánoce bez požárů Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na ohrožení životů a zdraví. Proto i o Vánocích musíme maximálně opatrně zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně. 1) POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY […]

Provoz komínů

Provoz komínů Co se týče čištění spalinové cesty (stále píši o spotřebičích na tuhá paliva se jmenovitým výkonem do 50 kW, protože ty se nás, v Lichkově, týkají nejvíce), bude možno provádět nově svépomocí. Čištění se provádí u objektů s celoročním provozem třikrát za rok. Dále nařízení ukládá za povinnost jednou ročně vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné […]

Základní laická neodkladná resuscitace dospělých a dětí

Základní laická neodkladná resuscitace dospělých a dětí Ujistíme se, že nám nehrozí žádné nebezpečí: Nebezpečí aktivně nevyhledáváme. K postiženému přistupujeme od nohou. Zjistíme, zda je osoba v bezvědomí: Postiženého nejdříve hlasitě oslovíme (popřípadě zkusíme bolestivé podněty). Nereaguje-li mohu se pokusit upoutat jeho pozornost jemným sešlápnutím jeho paty k zemi. Po nasazení ochranných rukavic zatřeseme zády […]

Desatero prevence před požáry

1.) Nenechávat otevřený oheň bez dozoru. 2.) Neodcházet od vaření k jiným činnostem. 3.) Elektrické a plynové spotřebiče udržovat v dobrém technickém stavu. 4.) Dodržovat návody a doporučení výrobců spotřebičů. 5.) Používat spotřebiče pouze k účelu, pro který byly vyrobeny . 6.) Dodržovat základní bezpečnostní předpisy při zacházení s otevřeným ohněm a spotřebiči. 7.) Při kouření dbát na dokonalé uhašení nedopalků a […]

Hypoglykémie

Hypoglykémie je stav, kdy je v krvi pacienta snížené množství glukózy (hroznového cukru). Glukóza je základním zdrojem energie, její nedostatek má zásadní vliv na funkci organismu. Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová či lidově cukrovka, je onemocnění způsobené nedostatkem či špatným vstřebáváním inzulinu v organismu. Inzulin je hormon, který se tvoří v pankreatu (slinivce břišní), konkrétně […]

Poranění kostí a kloubů

Poranění kostí a kloubů: Zlomenina je poranění, při kterém je porušena celistvost nějaké kosti. Všechny zlomeniny jsou doprovázeny krvácením, protože kosti obsahují kostní dřeň, která je dobře prokrvena a při poranění krvácí. Proto také téměř vždy dochází při zlomenině k otoku daného místa (výron krve z kosti do okolí i pohmoždění měkkých tkání). Většina zlomenin […]

První pomoc při krvácení

Krvácení dělíme podle typu poraněné cévy na: Kapilární (vlásečnicové):Ve většině případů nezávažné krvácení, vznikající poraněním vlásečnic, které jsou ve všech orgánech a propojují tepny a žíly. Typickým poraněním jsou drobné řezné rány kuchyňský nožem v domácnosti. Žilní:Vzniká poraněním stěny nějaké žíly. Je většinou spojeno s většími úrazy (žíly vedou hlouběji pod kožním krytem). Žilní krvácení […]

Bodnutí hmyzem

Jak na bodnutí? Lokalizujte místo vpichu. Pokud v ráně zůstalo žihadlo, opatrně jej vyjměte. Místo bodnutí neutralizujte: po bodnutí vosou kyselinou (ocet, cibule, citron), po bodnutí včelou, čmelákem nebo sršní zásadou (mýdlový roztok, jedlá soda). Obecně pomáhá aromatický olejíček s eukalyptem nebo levandulí. Chlaďte místo vpichu (hadříkem či žínkou namočenou v chladné vodě, kouskem ledu […]

Jak správně zacházet s motorovou pilou

Pravidla se týkají nejen vhodného oblečení, ale i bezpečné práce s pilou či její údržby   1. Ochranné oblečení a pomůcky: Při práci s pilou je na prvním místě bezpečnost. Vždy si chráníme zrak a sluch, nasadíme přilbu, rukavice a pevnou obuv. Největší bezpečí nám poskytne oblečení s protiprořezovou úpravou: kalhoty, návleky, bunda a boty. Takto upravená látka rychle zastaví řetěz a kontakt […]