O putovní pohár starostky Města Touškova 14.9.2019

O putovní pohár starostky města – tak zněl název soutěže ,která se uskutečnila 14.9.2019 v Městě Touškově. Pro soutěžní družstva byl připraven požární útok a upravená štafeta. Mladší žáci získali 5.místo z e6 a starší žáci vybojovali 2.pozici ze 6 soutěžních družstev. Velké poděkování patří všem kolegům hasičům, mladým hasičů a jejich rodičům, paní starostce Ivetě Zajíčkové, místostarostovi Janu Veselému, paní Dagmar Mezerové a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci soutěže.