Výjezd 18.8.2019 ve 21:55 a 22:10 hodin

Operační středisko vyslalo naši jednotku ve 21:55 hodin k obci Čeminy na odstranění padlého stromu přes silnici. Po ukončení zásahu u Čemin poslalo operační středisko naši jednotku na další padlý strom přes komunikaci tentokrát ve směru na Malesice. Po odstranění a uklizení komunikace výjezdová jednotka provedla monitoring průjezdnosti okolních komunikací v okolí Města Touškova. Návrat na základnu byl ve 23:41 hodin.