Základní laická neodkladná resuscitace dospělých a dětí

Základní laická neodkladná resuscitace dospělých a dětí

 1. Ujistíme se, že nám nehrozí žádné nebezpečí:
  • Nebezpečí aktivně nevyhledáváme.
  • K postiženému přistupujeme od nohou.
 2. Zjistíme, zda je osoba v bezvědomí:
  • Postiženého nejdříve hlasitě oslovíme (popřípadě zkusíme bolestivé podněty).
  • Nereaguje-li mohu se pokusit upoutat jeho pozornost jemným sešlápnutím jeho paty k zemi.
  • Po nasazení ochranných rukavic zatřeseme zády postiženého.
  • Pokus stále nereaguje, zavoláme hlasitým „Pomoc!“ další zachránce z okolí.
 3. Zjistíme, jestli postižený dýchá normálně:
  • Bližší postup viz bezvědomí.
  • Zprůchodníme dýchací cesty.
   • Pokud je to možné, zraněného uložíme na záda na rovnou podložku a dýchací cesty uvolníme prostým zakloněním hlavy.
 1. Pokud nedýchá normálně voláme zdravotnickou záchrannou službu – tel. 155.
  • Uvedeme naše jméno, místo události, zdravotní stav pacienta, popř. počet zraněných nebo velikost události a další informace podle pokynů operátora
 2. Pokud je v okolí AED (automatizovaný externí defibrilátor)použijeme jej (necháme si jej přinést).
 3. Zahájíme zevní srdeční masáž.
 4. Mezinárodní symbol umístění automatizovaného externího defibrilátoru 2. AED.

Výsledek obrázku pro značka pro AED

Srdeční masáž

 

Masáž srdce:

 • Odstraníme oděv z hrudi postiženého.
 • Natažené paže položíme na střed hrudní kosti. (Střed spojnice bradavek)
 • Stlačujeme hrudník do 1/3 jeho hloubky – 5-6 cm.
 • Frekvence masáže je 100 – 120 stlačení za minutu, tj. prakticky dvakrát za sekundu.
 • Masírujeme s propnutýma rukama přeloženými zápěstími přes sebe (s propletenými prsty) kývavým pohybem celého těla.
 • Při více zachráncích se mohou zachránci v případě únavy v masírování vystřídat. Toto předání provádíme co nejrychleji bez zbytečné pauzy.

 

Dýchání:

 • Postiženému zakloníme hlavu.
 • Prsty jedné ruky zacpeme nosní díry a nadechneme se (objem vdechu by měl být jako u normálního nádechu, velký objem vdechu je chybou!)
 • Široce otevřeme ústa, přitiskneme je kolem úst poraněného a vydechneme vzduch do jeho plic.
 • Pozorujeme, jak se zvedá hrudník.
 • Oddálením úst umožníme výdech, pozorujeme hrudník, zda klesá, a zároveň se nadechujeme.
 • Máme-li k dispozici lékárničku použijeme resuscitační roušku, nebo resuscitační masku.

Výsledek obrázku pro rouška na dýchání z úst do úst

Shrnutí rozdílů při resuscitaci
  Poměr stlačení : vdechům Technika stlačování Zahájení KPR
Dospělí 30:2 2 ruce 30 stlačeními
Kojenci a děti 1 – 8 let 30:2 1 – 2 ruce pozn. 1 5 vdechy
Novorozenci 3:1 2 prsty pozn. 2 5 vdechy
Dospělí – při zástavě kvůli obstrukcidýchacích cest nebo tonutí 30:2 2 ruce 5 vdechy

Poznámky:

 1. Technika stlačování záleží na vzrůstu dítěte / zachránce.
 2. Při poskytování KPR dvěma zachránci se doporučuje používat metodu objímání (obejmeme rukama hrudník dítěte a resuscitujeme dvěma palci ), při poskytování KPR jedním zachráncem stlačujeme ukazovákem a prostředníkem jedné ruky.
 3. Při zástavě oběhu u dospělého, která je zapříčiněna tonutím nebo dušením, zahajujeme KPR 5 vdechy a následně pokračujeme dle schématu 30:2.