První pomoc při krvácení

Krvácení dělíme podle typu poraněné cévy na:

 • Kapilární (vlásečnicové):Ve většině případů nezávažné krvácení, vznikající poraněním vlásečnic, které jsou ve všech orgánech a propojují tepny a žíly. Typickým poraněním jsou drobné řezné rány kuchyňský nožem v domácnosti.
 • Žilní:Vzniká poraněním stěny nějaké žíly. Je většinou spojeno s většími úrazy (žíly vedou hlouběji pod kožním krytem). Žilní krvácení může být drobné (poranění malé žíly) i masivní (např. při amputaci), které hrozí významnou ztrátou krve až vykrvácením (ztráta celého objemu krve z organismu). Krev v žílách je pod menším tlakem než v tepnách, proto při žilním krvácení krev z rány volně vytéká. Je tmavě červené barvy.
 • Tepenné:Vzniká poraněním stěny tepny. Vždy se jedná o větší poranění (tepny vedou hluboko pod kožním krytem. V tepnách je krev vedena pod vyšším tlakem, proto krev z rány rytmicky vystřikuje při každém stažení srdeční svaloviny. Krev má jasně červenou barvu. Tepenné krvácení může velice rychle vést až k vykrvácení, je proto třeba ho urychleně zastavit.

Typické příznaky pro vnitřní krvácení, resp. rozvoj šoku:

 • Bolest poraněné oblasti.
 • Bledá studená pokožka, často studený lepkavý pot.
 • Rychlé povrchní dýchání.
 • Zmatenost, podrážděnost, nápadný klid.
 • Kvalitativní a zejména kvantitativní poruchy vědomí.

První pomoc při vnitřním krvácení:

 • Zajistit pacientovi klid.
 • Zbytečně s pacientem nepohybovat.
 • Zajistit mu tepelný komfort (zabalit do deky/oblečení/termofólie, nikoli jen přikrýt).
 • Nedávat nic jíst ani pít, maximálně svlažit rty.

 

OŠETŘENÍ VNĚJŠÍHO KRVÁCENÍ

Zastavení krvácení je jeden z nejdůležitějších úkonů první pomoci s nejvyšší prioritou. Je třeba jednat rychle a účinně. Při masivním krvácení musí být první pomoc poskytnuta v řádech desítek sekund, jinak dojde k velkým ztrátám krve. U masivního krvácení neřešíme sterilitu. Ne, že bychom úmyslně zanášeli do rány nějaké nečistoty, ale jde nám primárně o rychlé zastavení krvácení. Proto pokud nemáme lékárničku, použijeme k zastavení masivního krvácení cokoli, co máme po ruce. Oblečení, ručník apod. Improvizované škrtidlo lze vytvořit z pásku, kravaty, šátku, pruhu roztrženého trička apod. Když nemáte vůbec nic, stlačíme ránu přímo prsty.

U všech typů krvácení myslete na svoji bezpečnost, a pokud je máte, nasaďte si rukavice.

Žilní krvácení:

 • Pacienta položte na zem. Pokud sedí, alespoň ho opřete.
 • Pokud je poranění skryto pod oděvem, je potřeba oděv odstranit, abyste viděli přímo na ránu.
 • Otevřete hotový obvaz a čtvercem ho přiložte na ránu. Zbytek obvazu obtočte kolem rány. Obvaz musí být přiložen pevně na ráně (nesmí se volně pohybovat), ale je špatně obvaz utáhnout příliš pevně jako škrtidlo.
 • Pokud je poranění na končetině, po přiložení obvazu končetinu (pokud to jde) zvedněte nad úroveň srdce (kolmo vzhůru). Snížíte tím tlak krve přitékající do rány a zmírníte krvácení.
 • Pokud obvaz prokrvácí, nikdy ho nesundávejte, přiložte na něj další obvaz.

Výsledek obrázku pro krvácení tepenné

Tepenné krvácení:
Stejně jako u žilního krvácení se nemusí jednat o izolované tepenné krvácení, při větších poraněních je téměř vždy přítomno smíšené krvácení (jsou poraněny žíly i kapiláry, nebo žíly, kapiláry i tepny). Tepenné krvácení je ale nejzávažnější.

 • Pacienta položte na zem. Pokud sedí, alespoň ho opřete.
 • Pokud je poranění skryto pod oděvem, je potřeba oděv odstranit, abyste viděli přímo na ránu.
 • Snažte se nejdříve zastavit krvácení přímo v místě poranění. Pokud je z charakteru a velikosti poranění jasné, že se krvácení nepovede zastavit pouze přiložením obvazu (velké rány jako kompletní amputace nebo rozsáhlá poranění končetin), rovnou použijte škrtidlo.
 • Tepenné krvácení zastavujeme v místě poranění přiložením tzv. tlakového obvazu. Přiložením tlakového obvazu stlačíme stěny cévy a omezíme tak krvácení. Než si připravíme obvazy, vyzveme pacienta či další zachránce, aby místo krvácení stlačili prsty. K vytvoření tlakového obvazu použijeme 2 hotové obvazy. První obvaz vyjmeme z obalu, necháme stočený v ruličce a takto ho přiložíme přímo na ránu. Druhým obvazem tuto ruličku pevně utáhneme a obvážeme.
 • Pokud i po přiložení tlakového obvazu rána stále krvácí, vytvoříme další vrstvu z obvazu. Pokud se krvácení nedaří zastavit ani přiložením několika vrstev obvazů, použijeme škrtidlo.
 • Gumové škrtidlo by mělo být obsahem každé lékárničky. Pokud ho nemáte lze použít např. pásek, kravatu, šátek apod. Nelze použít tenké předměty jako drát, provázek či tkaničky od bot.
 • Škrtidlo přikládáme pouze na končetiny a to mimo klouby. Přikládáme ho co nejblíže poranění (několik cm nad ránu), abychom zbytečně neomezovali zásobování krví zbytek končetiny. Vždy škrtidlo přikládáme mezi ránu a srdce. V případě krvácení z předloktí či ruky škrtidlo přiložíme těsně nad loket, pokud pacient krvácí na bérci či noze, přiložíme škrtidlo těsně nad koleno. V předloktí a bérci jsou 2 kosti a tam škrtidlo špatně funguje.
 • Zapamatujte si čas, kdy jste škrtidlo přiložili a nesundávejte ho, dokud nepřijede ZZS.
 • Pokud je v ráně nějaké cizí těleso (jedná se o větší předměty, které pronikají hluboko do rány) nikdy ho nevyndávejte. Předmět může svojí přítomností stlačovat cévy v místě poranění, a pokud ho vyndáte, krvácení se zhorší.