Provoz komínů

Provoz komínů

Výsledek obrázku pro kouř z komína

  • Co se týče čištění spalinové cesty (stále píši o spotřebičích na tuhá paliva se jmenovitým výkonem do 50 kW, protože ty se nás, v Lichkově, týkají nejvíce), bude možno provádět nově svépomocí. Čištění se provádí u objektů s celoročním provozem třikrát za rok.
  • Dále nařízení ukládá za povinnost jednou ročně vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Taktéž čištění spotřebiče (kotle) bude možné provádět svépomocí dle návodu výrobce, nejméně jedenkrát za rok, za podmínky, že budou prováděny pravidelné prohlídky odborně způsobilou kontrolou.
  • Vypalování komínů je nadále svépomocí zakázáno!
  • A důležité je znění § 1, odst. 1:Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
  • Na závěr:
    1) Nechte si komín jednou ročně zkontrolovat (nejste-li si jisti kvalitou, tak i vícekrát), vyhnete se v případě požáru překvapení ve formě nevyplacení pojistného!
    2) Není na škodu si zkontrolovat oprávnění (živnostenský list). 

TERMÍNY KONTROL, ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ A SPOTŘEBIČŮ PALIVVýsledek obrázku pro dým z komína

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevná Kapalná Plynná
celoroční sezónní
Do 50 kW včetně Čištění spalinové

cesty

3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové

cesty

1x 1x 1x 1x
Výběr znečisťujících částí 1x 1x 1x 1x
Nad 50 kW včetně Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 2x 1x 1x
Výběr znečisťujících částí 2x 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x 2x Nejméně dle návodu výrobce