Desatero prevence před požáry

1.) Nenechávat otevřený oheň bez dozoru.

Výsledek obrázku pro táborák

2.) Neodcházet od vaření k jiným činnostem.

Výsledek obrázku pro neodcházet od vaření

3.) Elektrické a plynové spotřebiče udržovat v dobrém technickém stavu.

4.) Dodržovat návody a doporučení výrobců spotřebičů.

5.) Používat spotřebiče pouze k účelu, pro který byly vyrobeny .

6.) Dodržovat základní bezpečnostní předpisy při zacházení s otevřeným ohněm a spotřebiči.

7.) Při kouření dbát na dokonalé uhašení nedopalků a zápalek.

Výsledek obrázku pro zápalkaVýsledek obrázku pro nedopalek cigarety
8.) Udržovat volné únikové cesty a únikové východy.

Výsledek obrázku pro únikový východ

9.) Instalovat dle návodu hlásič požáru(příp. i detektor úniku plynů).

 

Výsledek obrázku pro hlásič požáruVýsledek obrázku pro požární hlásič

10.) Při odchodu z domova: vypnout světla a elektrické spotřebiče (např. pračka, rychlovarná konvice).