Nebezpečí létajících balonů štěstí

NEBEZPEČÍ LÉTAJÍCÍCH BALONŮ ŠTĚSTÍVýsledek obrázku pro Balonky Å¡těstí

 • Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití může způsobit požár. Aby se tak nestalo,tak dodržujte následující pravidla.

Dodržujte tato základní pravidla!

 • při použití balónu přesně dodržujte přiložený návod výrobce.
 • balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let.
 • balón ukládejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte dětem balón na hraní.
 • balón vypouštějte pouze za bezvětří.
 • v blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty.
 • nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují (např. čerpací stanice, zemědělské objekty apod.).
 • vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti plochVýsledek obrázku pro požár od balonků Å¡těstí s dozrávajícím obilím, luk, lesů a elektrického vedení.
 • balóny nevypouštějte při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu.
 • balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa, elektrického vedení apod…
 • balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po celou dobu hoření parafínového hořáku.
 • volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru.
 • za veškeré škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónem.
 • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.