Jak správně zacházet s motorovou pilou

Pravidla se týkají nejen vhodného oblečení, ale i bezpečné práce s pilou či její údržby

 

Výsledek obrázku pro motorová pila

1. Ochranné oblečení a pomůcky:Výsledek obrázku pro Ochranné oblečení a pomůcky

  • Při práci s pilou je na prvním místě bezpečnost. Vždy si chráníme zrak a sluch, nasadíme přilbu, rukavice a pevnou obuv. Největší bezpečí nám poskytne oblečení s protiprořezovou úpravou: kalhoty, návleky, bunda a boty. Takto upravená látka rychle zastaví řetěz a kontakt pily s tělem nebude tak dramatický.

2. Kontrola řetězu:

  • S ostrým řetězem je řezání rychlejší a bezpečnější, pila se také méně zatěžuje. Ostrost řetězu pravidelně kontrolujeme. Starší řetěz rovnou naostříme a ujistíme se, že je pořádně napnutý. I nový řetěz po krátké době provozu vždy znovu napneme.

3. Doplnění paliva a oleje:

Výsledek obrázku pro ochranné pomůcky při řezání s motorovkou

 

  • Při plnění olejem a palivem postavíme pilu na pevný povrch. Pro snížení emisí vybereme olej na řetěz založený na rostlinné bázi a ekologický benzin. Pilu vždy startujeme dále od místa doplňování paliva.

4. Bezpečné nastartování:

 

  • Pilu startujeme vždy na zemi a tak, aby byla plocha kolem lišty čistá. Když s někým pracujeme, vždy ho upozorníme na start. Současně zatlačíme páku řetězové brzdy dopředu, jinak se začne řetěz otáčet, když pila startuje.

Výsledek obrázku pro ochranné pomůcky při řezání s motorovkou

5. Revize řetězové brzdy:

  • Před každým řezáním zkontrolujeme funkčnost řetězové brzdy. Pilu položíme na rovný povrch a přidáme plyn, aby se roztočil řetěz. Tlačením levého zápěstí na páku brzdy aktivujeme řetězovou brzdu. Řetěz se musí okamžitě zastavit.

6. Test mazání řetězu:

  • Podržíme nastartovanou pilu např. nad prknem a přidáme plyn. Na povrchu by se měla objevit čára z malých kapiček odstřikujícího oleje jako důkaz toho, že mazání funguje.

7. Zkušební řez:

  • Jestli nejsme zvyklí řetězovou pilu používat nebo jsme s ní dlouho neřezali, zkusíme nejdřív uříznout např. tenký koláč s plnými otáčkami motoru.

8. Správné držení a postoj:

  • Pily se nebojíme, ale máme z ní vždy respekt. Uchopení pily je stejné pro leváky i praváky: pravou nohou přišlápneme spodní část zadní rukojeti k zemi a pevně držíme přední rukojeť pily levou rukou. Pravou rukou se startuje motor. Pilu držíme pevně, blízko těla, za obě rukojeti a okolo nich svíráme palce a prsty.

9. Pohyb s motorovou pilou:

  • Při přemisťování aktivujeme řetězovou brzdu a nosíme pilu s vodicí lištou směrem dozadu. U pily s benzinovým motorem je horký tlumič výfuku na odvrácené straně těla. Na delší vzdálenosti používáme chránič lišty.

10. Čištění a údržba:

  • Po každé práci pilu očistíme, a to včetně vzduchového filtru. Prodloužíme tak její životnost. Na pile brousíme řetěz, mažeme ji nebo dotahujeme povolené části. Vše podstatné určitě najdeme v návodu. Ostatní opravy svěříme autorizovanému servisu.

Výsledek obrázku pro motorová pila stihl